Rychlý kontakt:

Home

Přehled všech plánovaných aktivit najdete na stránce Aktuality

 

Hlavními činnostmi spolku, podporujícího zejména seniory v pohybu a aktivním životě jsou následující činnosti:

 • podpora sportovní činnosti;
 • podpora péče o zdraví;
 • vydávání periodických či neperiodických publikací v oblasti sportu a péče o zdraví, včetně samotné publikační činnosti;
 • podpora či propagace výzkumu a bádání v oblasti sportu a péče o zdraví;
 • zpřístupnění odborné a populárně naučné literatury týkající se sportu a péče o zdraví veřejnosti;
 • organizace odborných seminářů a sportovních akcí;
 • pořádání a zprostředkování přednášek a dalších odborných akcí;
 • zajišťování školení spolupracovníků a členů spolku;
 • pořádání společenských akcí, a to zejména za účelem a v souvislosti se získáváním příspěvků pro činnost spolku;
 • vydávání a distribuce výchovného a edukačního materiálu
 • podpora sportovních aktivit seniorů;
 • účast na dotacích, grantech a projektech vypisovaných v rámci Evropské unie, jejích členských států, včetně České republiky;
 • zřizování zájmových skupin, spolupráce se společenskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

Zakladatel klubu: Právě teď! o.p.s.